Thuisschoolmaatje is gestopt.

Initiatieven die leerlingen een steuntje in de rug bieden vindt u op de website www.samenissterk.nl